WAŻNA INFORMACJA! Dotyczy przekazania sprzętu komputerowego

Od dnia 1 września 2020 r. pracownik MOPR będzie telefonicznie informował o terminie podpisania umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami.

Prosimy oczekiwać na telefon z informacją.

Umowy będą podpisywane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Kołłątaja 4  z osobami, które podpisały wcześniej umowę użyczenia sprzętu.

Do przeprowadzenia identyfikacji należy okazać dowód osobisty.

Prosimy o pojawianie się według ustalonego telefonicznie harmonogramu.

Osoby, które nie otrzymały telefonicznie informacji proszone są o kontakt pod numerami 600 630 251 w celu ustalenia terminu.

Osoby które nie zostały umówione mogę nie zostać obsłużone.

Podczas wizyty należy zachować środki ostrożności: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa (np. maseczka), zachowanie dystansu społecznego.

Osoby przebywające na kwarantannie muszą pozostać w domu!

WAŻNA INFORMACJA! Dotycząca usługi dostępu do internetu dostarczanej przez firmę TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

W zawiązku z pismem Pana Marka Sceliny – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach skierowanym do firmy TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. , która dostarcza usługę internetu do projektu, firma TOYA zgodziła się po zakończeniu realizacji projektu tj. po 31.08.2020 r. nieodpłatnie przekazać urządzenia do odbioru internetu (modem USB) dotychczasowym użytkownikom.

Należy pamiętać, że usługa dostępu do internetu będzie obowiązywała do końca projektu tj. do 31.08.2020 r. po tej dacie karta sim z dostępem do internetu zostanie wyłączona.

WAŻNA INFORMACJA! Dotyczy zakończenia projektu.

Okno na świat

Działając w imieniu Prezydenta Miasta Kielce Pana Bogdana Wenty, jego pełnomocnik – Pan Marek Scelina – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, po zakończeniu projektu tj. po 31.08.2020 r. przekaże nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami dotychczasowym użytkownikom. Aby sprzęt mógł zostać przekazany użytkownikowi,  trzeba będzie podpisać stosowną umowę. Taka umowa zostanie podpisana po zakończeniu projektu. O dacie, miejscu i możliwości podpisania umowy poinformujemy na stronie internetowej projektu.  Należy pamiętać, że do tego czasu tj. do 31.08.2020 obowiązuje Państwa nadal umowa uczestnictwa i umowa użyczenia w projekcie Okno na świat.

Monitoring w miesiącu listopadzie 2019

Informujemy, że w miesiącu listopadzie monitoring będzie odbywał się od 4 listopada do 6 listopada 2019 r.

WAŻNA INFORMACJA! Zmiana siedziby biura Projektu Okno na świat

WAŻNA INFORMACJA!   Projekt Okno na świat od dnia 28 października 2019 r. zmienia swoją siedzibę, nowy adres to:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Projektów Strukturalnych
ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 6
25-715 Kielce
tel. 600 630 239

Monitoring w miesiącu październiku 2019

Informujemy, że w miesiącu październiku monitoring będzie odbywał się od 9 października do 15 października 2019 r.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon and web hosting reviews